Applied Geometry (CAGD)

Seminar Maschinelles Lernen in der Geometrieverarbeitung (CAGD)

 • Type: Seminar (S)
 • Semester: SS 2020
 • Time: 24.04.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten


  08.05.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  15.05.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  22.05.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  29.05.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  05.06.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  12.06.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  19.06.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  26.06.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  03.07.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  10.07.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  17.07.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten

  24.07.2020
  11:30 - 13:00 wöchentlich
  50.34 Raum 131
  50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten


 • Lecturer: Maximilian Eifried
  Prof. Dr. Hartmut Prautzsch
 • SWS: 2
 • Lv-No.: 2400080
Arbeitsbelastung

90 h

Datenschutz